Velkommen

Som verdi og holdning i menneskemøter.


Vi ønsker å være medmennesker som ønsker alle velkommen. Et fellesskap som bygger på likeverd og verdsetting av ulikheter. Alle er en del av menneskeheten. Ingen er utenfor. Bygd på menneskerettigheter og demokratiske verdier, ønsker vi å bygge et varmere VI.

Les mer


FlyktningSatsing 2016 Respons

Velkommen


– er uttrykk for en verdi som inkluderer og en holdning som kommer til uttrykk i gode menneskemøter.

De mennesker som nå flykter for å ta vare på seg og sine familier, vil vi ta i mot som medmennesker. "Det kunne ha vært meg." HVORDAN vi tar i mot både de flyktninger som ER i landet og de nye som kommer, må handle om å vise vennlighet, interesse, respekt og forståelse og bidra til at de føler seg innenfor.

RVTS Sørs visjon skal leves ut: Vi ønsker å forstå mennesker i lys av hva de har opplevd. Vi ønsker å istandsette både de som arbeider med å ta i mot mennesker på flukt og folk flest til gode menneskemøter som gir den andre følelse av å være verdsatt.


Dette er en side for å mobilisere hjelperne, de som møter nye flyktninger og de som allerede er her direkte - og folk flest til å ha en VELKOMMEN-holdning i møte med andre. Den er produsert av RVTS Sør, men vi deler også innspill, artikler fra andre som ivaretar VelkommenVerdien i møte med andre.


VELKOMMEN, hvem er du?

”– Vi må slutte med å strippe ned mennesker til null – for så å bygge dem opp igjen etter en ferdigstilt mal vi har. Det kalles ikke integrering men sivilisering. Det motsatte er å ta utgangspunkt i det mennesket som kommer og den bagasjen det har med seg. De har arbeidskompetanse og menneskelige erfaringer. Om ikke de har formalitetene i orden i henhold til våre ferdigstilte maler.”

Joseph Salomonsen, Seniorrådgiver IMDi


Velkommen til NYE medmennesker

De som kommer som nye flyktinger.

Ressurser og fagstoff

Velkommen til dere som ER her

De som har vært her en stund og trenger å bli møtt på en annen måte.

Ressurser og fagstoff

Ønsker du mer informasjon?


Voldelig ekstremisme

Ta kontakt med RVTS Sør for mer informasjon: rvtssor.no


RVTS Sør